Joseph Albers

Allegro

Udostępnij:
Datowanie: 1961
Technika: serigrafia
Materiały: papier, farba graficzna
Rozmiar:z passe-partout: wys. 43,1 cm, szer. 43,1 cm; bez passe-partout: wys. 22,9 cm, szer. 22,9 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1973
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/665

Opis dzieła

Kształt kwadratu jest dla Josefa Albersa doskonale neutralny i dzięki temu jest idealnym „naczyniem” na barwę, która odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Serigrafia Allegro powtarza kompozycję obrazu olejnego Hommage to the Square [Hołd kwadratowi] – to układ czterech kwadratów nałożonych na siebie w ten sposób, że w poziomie zachowana jest symetria, ale formy ciążą ku dołowi. Wszystkie proporcje oraz odległości są w tych pracach ściśle obliczone. Kompozycje z kwadratami stanowią ostateczne osiągnięcie artysty, który przez lata eksperymentował z układami wieloogniskowymi i dwuogniskowymi. W końcu w Hommage to the Square udało mu się osiągnąć jednoogniskowy, zharmonizowany, ale nie koncentryczny układ form. Artysta otwarcie przyznaje się do „szaleństwa na punkcie koloru” – jego kompozycje to studium czystych barw oraz wzajemnych oddziaływań różnych odcieni. Prace noszą czasem poetyckie tytuły – tutaj allegro oznaczające żywe, radosne tempo w muzyce koresponduje z intensywnością oranżu i żółcieni.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 764).

Joseph Albers
Dzieła w tej samej kolekcji