Zbigniew Warpechowski

Książka Poems II obiekt konceptualny

Udostępnij:
Datowanie: 1974-1984
Technika: rzeźba
Materiały: wapień
Rozmiar:wys. 12 cm, szer. 21,5 cm, dług. 45 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 03.04.1985
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/363

Opis dzieła

Kamienna książka, której treść pozostaje poza zasięgiem wzroku widza, jest refleksją artysty nad sposobem oddziaływania sztuki. Wyłaniająca się z wapienia książka Warpechowskiego to forma paradoksalna, skupiająca w sobie trudne do pogodzenia konwencje. Tom Poezje, którego nie można przeczytać ani nawet przekartować, staje się dziełem poetyckim. Ładunek patosu wprowadzony do pracy przez budulec i postument, na którym spoczywa książka, ściera się z komizmem przedmiotu wewnętrznie sprzecznego. Chociaż wydaje się, że Poems II jest rzeźbą, artysta nadał pracy podtytuł „obiekt konceptualny”, który, kwestionując ścisły podział na dzieła sztuki i rzeczy codziennego użytku, zdąża w kierunku metaartystycznej refleksji nad naturą języka sztuki. Warpechowski, pionier polskiego performansu, nie traci nic z charakterystycznej dla siebie śmiałości radykalnego zestawiania znaczeń i bezkompromisowości w ujawnianiu ambiwalencji rzeczywistości artystycznej.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 332)


Zbigniew Warpechowski
Zbigniew Warpechowski

Zbigniew Warpechowski jest jednym z pionierów performensu – swoją działalność zaczął rozwijać w latach 60. performens, w którym to osoba i ciało artysty oraz akcja, która rozgrywa się na oczach publiczności są podstawowymi środkami wyrazu, u Warpechowskiego staje się narzędziem budowania własnej filozofii sztuki i rzeczywistości oraz krytyki współczesnej kultury. Dopełnieniem działań artystycznych są cztery książki teoretyczne jego autorstwa: Podręcznik (Warszawa 1990), Zasobnik (Gdańsk 1998), Podnośnik (Sandomierz 2001), Statecznik (Lublin 2004).   Ewa Gałązka (cyt. za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji