Robert Maciejuk

Bez tytułu (Nothing could be finer)

Udostępnij:
Datowanie: 2003
Technika: malarstwo
Materiały: płótno, farba olejna
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 2011
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/2011

Opis dzieła

W pracach Maciejuka bardzo często pojawiają się elementy medialnych scenografii. Napis „Nic nie może być lepsze” wydaje się pochodzić z reklamy. Niemniej jednak sam obraz, który mu towarzyszy, nie spełnia tradycyjnych standardów promocji. Widzimy fragment nieokreślonej przestrzeni, zamkniętej z lewej strony syntetycznie potraktowanym kształtem, który przypomina krzak. Właściwie, nie mamy tutaj żadnego punktu odniesienia, w jakim sensie i wobec czego fragment wybranej przez artystę przestrzeni przedstawia coś lepszego. Trudno powiedzieć, co stanowi o jego specyfice, ponieważ może on odnosić sie do wielu rzeczy. Być może kluczem jest właśnie nijakość tego motywu, brak silnego akcentu, którym moglibyśmy go scharakteryzować. Stąd napis pozytywnie waloryzujący codzienność i uświadamiający, jak bardzo poszukujemy tego, co wyjątkowe.

Aleksandra Jach (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 676).

Robert Maciejuk

Dyplom uzyskał w 1990 roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem. Czerpie motywy z form wykreowanych przez człowieka: logotypów, nalepek, znaków drogowych, tradycji malarskiej czy bajek dla dzieci. Przetwarzając je, odbierając im ich pierwotne znaczenie, prowadzi grę z widzem i praktyką malarską. Powtarza motywy z animowanych filmów, malując w konwencji realistycznej pejzaże i bohaterów tych bajek. Świat fikcji, zapamiętany jako barwny i radosny, w obrazach Maciejuka poprzez stonowanie barw i powiększenie motywu staje się niepokojąco groźny i sztuczny. Każdy z tych obrazów to pytanie o prawdziwość przedstawienia,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji