Andrzej Szewczyk

Bazylika - biblioteka

Udostępnij:
Datowanie: 1987
Technika: technika własna, technika mieszana
Materiały: ołów, sól, wosk, drewno dębowe
Rozmiar:wys. 350 cm, szer. 260 cm (prostokąt z soli, na którym ustawione są płyty)
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1989
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/412/1-21

Opis dzieła

Praca Bazylika‑biblioteka odsyła do symboliki silnie zakorzenionej w tradycji kultury zachodniej. Biblioteka odsyła do wiedzy, bazylika do sacrum – mamy więc odwołanie do dwóch różnych sfer duchowości człowieka. Oba miejsca łączy wspólny kontemplacyjny charakter. Kompozycja Bazylika‑biblioteka przypomina cmentarzysko, trzy rzędy nagrobków z nieczytelnymi napisami. Istotną rolę pełnią materiały. Szewczyk łączy drewno z ołowiem: materiał, który z czasem ulega rozkładowi, z metalem ciężkim, trującym, symbolem melancholii. Ziemia zastąpiona jest solą: środkiem żrącym, wyjaławiającym grunt. Na zasolonej ziemi nie ma prawa nic wyrosnąć, wszelka roślinność, a tym samym jakiekolwiek życie staje się niemożliwe. „Erudycja wrażliwości” – tak Jaromir Jedliński zwięźle określił twórczość Szewczyka. Prace tego artysty łączą sieć nawiązań kulturowych i symboliki z wyrafinowaną formą i kontemplacyjnym wyciszeniem.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 498).

Andrzej Szewczyk
Andrzej Szewczyk

Zaczynał tworzyć w latach 70. od razu podejmując grę z regułami dominującej wówczas sztuki konceptualnej, która odrzucała zmysłowość dzieła na rzecz rejestracji działań intelektualnych. Tworzył dzieła wymagające dotyku, fizycznej pracy, codziennego mozołu. Używał na przykład pospolitego motywu z wałków „w palmy”, „w picassy”, stosowanych wówczas przez pokojowych malarzy. Inna praca, Malarstwo z chłopów, była odwzorowaniem w skali 1:1 ścian chałupy z okolic Mielna, wykonanej z muru pruskiego. Wykorzystanie materialnego czy fizycznego wymiaru dzieła dla wyrażenia zmysłowości, cielesnych namiętności i emocjonalnych pasji określa...

Inne dzieła tego artysty / artystki