El Kazovszkij

Własna klatka / Private Cage

Udostępnij:
Datowanie: 1985
Technika: malarstwo temperowe, asamblaż
Materiały: wstążka atłasowa, taśma bawełniana, plastik, koraliki, tektura, tempera
Rozmiar:wys. 231 cm, szer. 231 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 30.12.1986
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1765/1-9

Opis dzieła

El Kazovsky był malarzem, poetą i performerem, jednym z najoryginalniejszych artystów węgierskich XX w. Na jego ekspresyjne malarstwo składają się powtarzalne motywy budujące prywatną mitologię – np. figura psa oraz fragmentaryczne, spętane ciała. Tytuł obrazu oraz motyw klatki można odnieść do problemów, z którymi artysta mierzył się jako ujawniony homoseksualny transmężczyzna, funkcjonujący wobec obowiązujących norm ekspresji płci i pożądania.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

El Kazovszkij