Jacek Bigoszewski

Pierwszy od lewej

Udostępnij:
Datowanie: 1973
Technika: malarstwo akrylowe
Materiały: płótno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 100 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 25.11.1985
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1719
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jacek Bigoszewski

Malarz związany z Łodzią. Wykładowca ASP w Łodzi, PWSTTviF w Łodzi oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia artystyczne odbył na wydziale ubioru PWSSP w Łodzi, malarstwo studiował w pracowni Zdzisława Głowackiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1970. Zajmował się grafiką, kostiumologią, aranżacja wystaw oraz scenografią (mi.n. do filmu „Pierścień księżnej Anny”). Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę dydaktyczną. Stypendysta The Pollock-Krasner Foundation. Autor wystaw indywidualnych m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Bonn, Kolonii, New Dehli. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie,...