Stanisław Markowski

Nowa Huta, 15 X 1982

Udostępnij:
Datowanie: 1982
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 28 cm, szer. 37,7 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1990
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2359

Opis dzieła

„Strzelanie do ruchomego celu stanowi jedną z wyższych umiejętności, ale strzelanie do celu, który strzela do Ciebie, to dopiero prawdziwa sztuka! Takie myśli muszą przychodzić do głowy każdemu, kto ogląda widziane niejako z wewnątrz fotograficzne obrazy walki zdesperowanego polskiego społeczeństwa z komunistyczną przemocą” – pisał Andrzej Wajda o serii zdjęć dokumentujących wydarzenia w Krakowie w 1982 r. Polityczno-społeczne wydarzenia lat 80. XX w. stały się przełomem w twórczości Markowskiego. Z poszukującego pasjonata fotografii stał się zaangażowanym dokumentalistą przełomowych wydarzeń walki o wyzwolenie spod reżimu komunistycznego. Jego fotografie opowiadają o sytuacjach, które miały być zapomniane lub wręcz nigdy niepoznane przez społeczeństwo. Ta dokumentacja nie była więc tylko formą twórczości, ale aktem politycznym, sposobem walki z systemem posługującym się manipulacją i dezinformacją.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 948-949).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stanisław Markowski

Urodził się w Częstochowie. Fotograf związany z Krakowem. W latach 1967-72 studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w 1970 autorskimi wystawami problemowymi - Na godzinę przed..., Klimaty Krakowa oraz Przedmieścia, a następnie uczestniczył w licznych wystawach w kraju i za granicą: Wystawa Fotografii Polskiej, Francja (1976), Pokaz Grupy Roboczej, Kraków-Warszawa (1976/77), Photography as Art - Art as Photography 2, Kassel (1977), Ikiru, Tokio (1978 Nagroda Specjalna japońskiej Fundacji Fotografii), wystawa poplenerowa Zabytki Krakowa, Galeria ZPAF w Krakowie (1979), Wystawa fotografii Okręgu Krakowskiego ZPAF, Galeria ZPAF w...