Witold Górka

Zła mocarna jednostka wschodu pusząca się

Udostępnij:
Datowanie: 1980 r.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 63,5 cm, szer. 49 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 30.03.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/1185/1-9
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Witold Górka

Fotograf związany z Krakowem. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, ale po praktyce dyplomowej w biurze „Miastoprojektu” w 1971 porzucił architekturę. W latach 1972-77 pracował jako fotograf w Akademii Rolniczej oraz w Międzywydziałowym Zakładzie Fotografii ASP w Krakowie, gdzie również zajmował się działalnością pedagogiczną. Członek fotograficznej Grupy Roboczej, działającej przy ZPAF, której członkowie - młodzi fotografowie poprzez wspólne działania i wystąpienia próbowali określić i zaznaczyć indywidualną drogę twórczą. Twórczość w zakresie fotografii kreacyjnej oraz reportażowo-dokumentacyjnej. Członek...