Udostępnij:
Datowanie: 1958
Technika: malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, płótno
Rozmiar:wys. 122 cm, szer. 89 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.1967
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/508
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jan Lebenstein

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1948–54). Oprócz malarstwa zajmował się rysunkiem i grafiką. Pierwsze prace to nostalgiczne pejzaże, wkrótce jednak zaczął malować figury ludzkie, które z czasem coraz bardziej traciły charakter mimetyczny, stając się znakami-symbolami. W twórczości artysty jest to okres najbardziej zbliżony do abstrakcji. W 1959 otrzymał Grand Prix de la Ville de Paris za Figury osiowe na Première Biennale de Jeunes w Paryżu. Od tego roku zamieszkał tam na stałe. W 1961 miał wystawę indywidualną w Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. W tym czasie powrócił do malarstwa figuratywnego, tworząc rodzaj...