Magdalena Więcek

Wzlot - dla Gagarina

Udostępnij:
Datowanie: 1967 r.
Technika: polerowanie, rzeźba
Materiały: mosiądz
Rozmiar:wys. 75 cm
Sposób nabycia:zakup
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/69
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

indywidualna Magdaleny Więcek [2016-02-19-2016-04-17]

Magdalena Więcek

Rzeźbiarka, której różnorodna twórczość obrazuje istotne przemiany w XX-wiecznej rzeźbie polskiej: przeszła drogę od socrealizmu, przez monumentalne kompozycje plenerowe i inspiracje naturą, po proste syntetyczne formy. W latach 1945–1948 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, w pracowni Mariana Wnuka; następnie od 1949 do 1951 roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaczynała realizując rzeźby socrealistyczne, które prezentowała m.in. na wystawie Młodej Plastyki w Jugosławii. Rzeźba Górnicy przyniosła jej wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Zachęcie. Po okresie socrealizmu artystka...