Adam Marczyński

Kompozycja I

Udostępnij:
Datowanie: 1934 - 1935
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 104 cm, szer. 75 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 18.09.1980
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1536
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Grupa Krakowska (1932 - 1939) [2018-11-24-2019-03-31]
Idzie młodość. I Grupa Krakowska [2019-09-26-2020-01-05]

Adam Marczyński