Marc Chagall

Akrobata ze skrzypcami.

Udostępnij:
Datowanie: 1924
Technika: akwaforta, sucha igła (suchoryt)
Materiały: farba graficzna, papier czerpany
Rozmiar:z passe-partout: wys. 41,8 cm, szer. 31,8 cm; bez passe-partout: wys. 40,5 cm, szer. 30,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 16.12.1948
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/179
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Współczesny rysunek i grafika francuska w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi [1977] [2022-02-02-2022-02-02]

Marc Chagall