Luis Tomasello

Multipla: Atmosfera chromoplastyczna żółta. Multiple nr 2 TS.

Udostępnij:
Datowanie: 1967
Technika: relief
Materiały: farba olejna, drewno
Rozmiar:wys. 36,5 cm, szer. 36,5 cm, głęb. 6 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 29.12.1970
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/119
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Luis Tomasello

Urodził się w La Plata w Argentynie. Od 1957 mieszkał i pracował w Paryżu.