Udostępnij:
Datowanie: 1933-1935 r.
Technika: odlew
Materiały: brąz
Rozmiar:wys. 48 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 05.02.1964
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/35

Opis prosty

Rzeźba - odlew z brązu. Przypomina owalny, brązowy kamień. Na wprost widać rysy twarzy - oczy, nos, usta. 

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Grupa Krakowska (1932 - 1939) [2018-11-24-2019-03-31]
Idzie młodość. I Grupa Krakowska [2019-09-26-2020-01-05]

Eugeniusz Żarkowski
Henryk Wiciński