Udostępnij:
Datowanie: 1928 r.
Technika: fotomontaż
Materiały: papier
Rozmiar:wys. 61 cm, szer. 40 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 01.04.1970
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/277
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Mieczysław Berman

Polski grafiki, twórca fotomontaży oraz plakatów politycznych, reklamowych i filmowych. Uczęszczał do Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Warszawie, jednak większość swojego wykształcenia zdobył samodzielnie. Jego pierwsze dzieła graficzne powstały w 1927 roku. Wykonał wtedy ilustracje do utworów pisarzy rewolucyjnych. W latach trzydziestych zaczął tworzyć projekty dla gazet lewicowych, dołączył w tym czasie także do lewicowej grupy artystycznej „Czapka Frygijska”. Po wojnie w jego pracach zaczęła dominować tematyka antywojenna i antyfaszystowska. Przykładem takich plakatów mogą być "Nigdy więcej Oświęcimia" oraz "Komunizm to...