Zakład Fotograficzny "Rembrandt"

Reportaż z planu filmowego

Udostępnij:
Datowanie: lata 30., XX w.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 8,9 cm, szer. 14 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 08.10.1990
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2445/4
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii [2021-05-28-2021-09-05]

Zakład Fotograficzny "Rembrandt"

Zakład artystyczno fotograficzny obok ogrodu saskiego w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 151._x000D_