Wacław Borowski

Zbieranie owoców

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1921
Technika: pastel
Materiały: papier
Rozmiar:wys. 86 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 24.03.1939
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/39
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Wacław Borowski. RYTMista z miasta Łodzi

Bibliografia

Malarstwo Polskie w Galerii Muzeum Sztuki, Warszawa, 1957.,Marian Minich, Maria Rubczyńska, Janina Ładnowska, Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930 - 1962, Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi ; Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, 1965.

Wacław Borowski