Stefan Kiełsznia

Lublin, ul. Szeroka, 1937

Udostępnij:
Datowanie: 1937 (1986)
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 23,2 cm, szer. 30,4 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 16.12.1986
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/1660
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stefan Kiełsznia

Lubelski fotograf dokumentalista. Autor zdjęć ulic przedwojennego Lublina._x000D_