Maria Gorełówna

Głowa Ireny Grosz

Udostępnij:
Datowanie: niedat.
Technika: rzeźba
Materiały: sztuczny kamień
Rozmiar:wys. 50 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 22.01.1991
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/428
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Maria Gorełówna

Gorełówna Maria (1901, Radzymin – 1975, Warszawa). Rzeźbiarka, twórczość w zakresie ceramiki (od 1952), a także rzeźby w kamieniu i drzewie. Od 1920 studiowała w prywatnej pracowni Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, w latach 1924-25 w pracowni Antona Hanaka w Wiedniu, zaś w latach 1925-30 studiowała w pracowni Tadeusza Breyera w warszawskiej ASP. Od 1930 członek Grupy Rzeźba. Indywidualne wystawy m.in. IPS Warszawa (1934), Zachęta w Warszawie (1960), Kordegarda w Warszawie (1964), Formy ceramiczne Zachęta w Warszawie (1973). Uczestniczka pokazu Rzeźba warszawska 1945-1958, Zachęta w Warszawie (1958/59), a także wystaw zbiorowych m.in. Praga (1962),...