Krystyna Gorazdowska

Budowa mostu przed 1938

Udostępnij:
Datowanie: przed 1938 r.
Technika: sepia
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 30 cm, szer. 40 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 21.12.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/217
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Słowo kłamie - oko nigdy. Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939 - Duesseldorf. [2017-09-10-2018-01-13]
Słowo kłamie - oko nigdy. Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939 - Budapeszt. [2018-04-11-2018-06-13]

Krystyna Gorazdowska

Urodziła się i zmarła w Warszawie. Z domu Chróścicka, w latach 1937-47 Neumanowa. Wystawiała od 1935. Jak artystka i społecznik do 1944 związana z Warszawą. W latach 1945-1952 mieszkała we Wrocławiu, gdzie m.in. zajmowała się fotograficznym dokumentowaniem zniszczeń wojennych oraz odradzającego się życia - robiła zdjęcia na dużych kliszach 10 x 15 cm, twardych i miękkich, a także na błonach wąskich, małoobrazkowych negatywy tych prac znajdują się w Muzeum Architektury i w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Członek - założyciel Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego statut - wzorowany na lwowskim - zaakceptowano na zebraniu...