Tadeusz Cybulski

Portret starej damy

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1947
Technika: malarstwo olejne
Materiały: tektura, farba olejna
Rozmiar:wys. 61 cm, szer. 50 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 22.01.1948
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/200
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Tadeusz Cybulski

Prawnik, malarz, rzeźbiarz, krytyk i scenograf. Po obronie doktoratu z prawa (1905 r.) podjął studia na ASP w Krakowie. Tworzył pejzaże, martwe natury i studia portretowe. Ojciec aktora Zbigniewa Cybulskiego.