Zofia Broniek

Objekty odległe Nr 5

Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo temperowe
Materiały: vinavil, tempera
Rozmiar:wys. 110 cm, szer. 60 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 06.1970
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/788
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Zofia Broniek

Urodzona we Lwowie. Absolwentka ASP w Krakowie, dyplom na wydziale malarstwa w 1962. Twórczość w dziedzinie rysunku, grafiki i malarstwa. Autorka licznych wystaw indywidualnych. Uczestniczka około stu wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, Międzynarodowego Biennale Grafiki w Lublanie, Międzynarodowego Biennale Grafiki w Liege. Prace w zbiorach muzealnych i bibliotecznych – Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Muzeum Stuki w Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie.Maciej Cholewiński