Adam Brincken

Pejzaż cmentarny

Udostępnij:
Datowanie: 1980
Technika: malarstwo olejne, asamblaż
Materiały: sznurek, płótno, drewno, farba olejna
Rozmiar:wys. 125 cm, szer. 158,5 cm, głęb. 20 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.12.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1688
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa retrospektywna prof. Adama Brinckena [2015-11-30-2016-01-31]

Adam Brincken

Urodził się w Nowym Sączu. W latach 1970-75 studiował na wydziale malarstwa krakowskiej ASP, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Adama Marczyńskiego. Równolegle uczył się w Studium Pedagogicznym kierowanym przez prof. Adama Hoffmana. Pedagog PLSP w Krakowie, a następnie przez wiele lat na wydziale malarstwa ASP w Krakowie oraz w Studium Pedagogicznym w Krakowie. Twórca i organizator programu edukacyjnego „Powrót do źródeł”, służącego popularyzacji sztuki. Członek ZPAP od 1978, a od 1980 NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 zaangażowany w ruch Kultury Niezależnej, w kręgu Kościoła. Autor licznych wystaw indywidualnych, uczestnik...