Udostępnij:
Datowanie: XIX / XX w.
Technika: odlew, złocenie
Materiały: mosiądz
Rozmiar:wys. 3,2 cm, śr. 6,2 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.10.1995
Numer inwentarzowy: MS/RA/888
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Bracia Łopieńscy. Polska sztuka dekoracyjna XIX - XX w.
Okruchy brązu. Brązy z warszawskiej firmy "Bracia Łopieńscy" /1862-1994/

Bibliografia

Berbelska Dorota, Okruchy brązu. Brązy z warszawskiej firmy "Bracia Łopieńscy" /1862-1994/, Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, 1994.

Bracia Łopieńscy