Marcin Polak

Zawód Artysty/Artystki

Udostępnij:
Datowanie: 2011-2018
Technika: instalacja
Materiały: materiały różne
Rozmiar:wymiary 0 (różne)
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 19.09.2019
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/625

Opis dzieła

Zawód Artysty/Artystki to mająca formułę wystawy instalacja, prezentująca produkty pozaartystycznego życia zawodowego kilkunastu łódzkich twórców. W skład pracy wchodzą obiekty związane z  pracą zarobkową zaproszonych do projektu artystów, wciąż aktualne postulaty środowiska artystycznego, badania i ankieta przeprowadzona wśród artystów,, wraz z instrukcją do wykorzystania przy kolejnej wystawie.

„Wystawa składa się z dwóch części. W części pierwszej pokazałem jak pracują artyści, czyli jak używają zdobytych w trakcie studiów artystycznych umiejętności zarabiając pieniądze – zbierają kwiaty za granicą, projektują piżamy, wytwarzają zabawki, fotografują jedzenie, prowadzą zajęcia z samoobrony, zajmują się fryzjerstwem, malują postaci świętych. W drugiej części wystawy na wykresie pokazałem zarobki łódzkich artystów z wyszczególnieniem, jaka część płac wiąże się z działalnością artystyczną oraz zaprezentowałem listę postulatów, czyli jak to ujęła Anna Nawrot listę z marzeniami przedstawicieli świata sztuki dotyczącymi instytucji artystycznych w Łodzi” – mówił Marcin Polak.Projekt stawia następujące pytania: czy artysta to wciąż wolny zawód? Jakie są współczesne uwarunkowania ekonomiczno-socjalne bycia twórcą? Jak kształtują się relacje pomiędzy pracą artystyczną, a koniecznością pracy zarobkowej? Czy w Łodzi, i nie tylko, istnieją odpowiednie warunki instytucjonalne, które sprzyjają systematycznej pracy i rozwojowi artystycznemu – szczególnie młodych artystek i artystów? Czy w dobie projektów budowania tożsamości miasta wokół przemysłów kreatywnych jest w Łodzi miejsce na konsekwentną politykę kulturalną oraz długofalowe przedsięwzięcia instytucjonalne, które wspierałyby lokalną twórczość artystyczną?Pierwsza odsłona wystawy Zawód Artysty/Artystki prezentowana była w Galerii Wschodniej, druga w Muzeum Sztuki w Łodzi na wystawie Prolegomena do nauk ekonomicznych prowadzonych od kuchni. Trzydzieści lat Galerii Wschodniej. Efektem projektu był szereg spotkań i sformułowanie postulatów, które zostały przedstawione władzom miasta. Rezultatem tych działań stało się wprowadzenie systemu stypendialnego Miasta Łodzi dla artystów do 35 roku życia.

Daniel Muzyczuk

Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wystawy

Prolegomena do nauk ekonomicznych prowadzona od kuchni. Trzydzieści lat Galerii Wschodniej [2014-04-25]

Marcin Polak
Marcin Polak

Marcin Polak  w swoich projektach porusza ważne problemy społeczne i polityczne, starając się inicjować dialog między społeczeństwem, a instytucjami. Jest autorem akcji rewitalizujących przestrzeń publiczną i społeczną Łodzi, m.in. „Lipowa OdNowa”, „Punkt dla Łodzi”, „Miej Miejsce”, „Ratujmy Łódzkie Murale”, „Sąsiedzi”, „MPK (Międzyludzka Przestrzeń Komunikacji)”, a także inicjatorem działań z cyklu „Zawód artysty”, odnoszących się do sytuacji socjalno-bytowej artystów i mających wpłynąć na zmianę polityki kulturalnej. Założyciel i redaktor portalu Miej Miejsce o tematyce miejskiej i artystyczno-kulturalnej....