Publio de Tommasi

Studium dziewczynki

Udostępnij:
Datowanie: XIX/XX w.
Technika: gwasz, malarstwo akwarelowe, technika mieszana
Materiały: gwasz, pastel, papier, akwarela
Rozmiar:wys. 47,7 cm, szer. 36,8 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 1972
Numer inwentarzowy: MS/SO/M/284
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Publio de Tommasi

Publio de Tommasi był artystą tworzącym akwarele i obrazy olejne. Przez całe życie pozostawiał związany z Rzymem, gdzie mieszkał i pracował. Informacje na temat życia i twórczości Publio de Tommasi są niezwykle skromne. Artysta urodził się w Rzymie, gdzie podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych. Odbył podróż artystyczną do Francji, na stałe jednak pozostał związany z Wiecznym Miastem. De Tommasi pracował jako nauczyciel w Scuola Municipale d'Arte di Roma, prowadził również własną pracownię przy Via Margutta. Był członkiem rzymskiego stowarzyszenia akwarelistów i w tej technice pracował najczęściej. Malował również obrazy...