Muzeum Przyszłości 02: W wirtualnym świecie

Udostępnij:
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
tytuł: Muzeum Przyszłości: W wirtualnym świecie
czas emisji: 01:57:00
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok:

Opis

Podczas drugiego spotkania w ramach cyklu Muzeum Przyszłości, wraz z zaproszonymi do dyskusji gośćmi: Ewą Drygalską, Justyną Górowską, Aleksandrą Przegalińską i Markiem Wojtaszkiem, rozmawialiśmy o wpływie i roli technologii cyfrowych w procesie budowania instytucji sztuki i programowania ich działalności.

Postępująca od blisko roku wirtualizacja działalności wielu instytucji, w tym muzeów, spowodowana epidemią SARS-CoV-2, sprowokowała wiele dyskusji na temat obecności, aktywności i nadprodukcji instytucji kultury w sieci. Pandemia wymusiła przeprofilowanie działań instytucji w stronę hybrydyzacji, ale także konieczność nabywania nowych kompetencji przez kadrę kultury, w tym myślenia wykraczającego poza media społecznościowe (nowe formy uczestnictwa, zmiana oferty instytucji wobec rozwoju technologii). Ta niecodzienna i nagła zmiana funkcjonowania muzeów rozpoczęła jednak, dość istotny z perspektywy rozwoju technologii, proces adaptowania analogowego dziedzictwa w stronę wirtualizacji działalności i zasobów, na skalę do tej pory niespotykaną. Uświadomiła ona również złożoną i kompleksową naturę tych przewartościowań, stawiając przy tym szereg pytań o dalszy charakter tych zmian.

W jaką stronę mogą zmierzać rozwój digitalizacji muzeów i architektury informacji? W jakim stopniu muzeum jest konkurencyjne wobec innych podmiotów medialnych, czy może oferować i konkurować z komercyjnymi gigantami? Czy muzea powinny budować swoje własne platformy, aplikacje, itd. I czy warto uczestniczyć w tym wyścigu o uwagę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania.

* Dyskursywny cykl Muzeum Przyszłości towarzyszy wystawie Awangardowe muzeum, którą będziecie mogli oglądać jesienią w ms1.


MUZEUM PRZYSZŁOŚCI

Okrągłe rocznice zwykle skłaniają do refleksji - my jednak wybiegamy w przyszłość. 90-lecie przekazania muzeum Międzynarodowej Kolekcji Sztuki przez grupę a.r., które obchodzimy w tym roku, traktujemy jako punkt wyjścia do rozmów, dyskusji i spekulacji o tym, czym będzie nasza instytucja za 10 lat, w swoje stulecie.

Osią tych rozważań jest Awangardowe muzeum – planowana na jesień 2021 wystawa, będąca efektem naszych wieloletnich badań. Ekspozycja, mimo że osadzona w kontekście historycznym, podejmie zaskakująco aktualne wątki. Pokaże bowiem awangardowe myślenie o instytucjach jako o przestrzeniach eksperymentu, rozwoju sztuki czy produkcji wiedzy. Pozwoli zobaczyć w muzeum inicjatywę społeczną, której celem jest projektowanie możliwych scenariuszy przyszłości. Lub - bardziej doraźnie - instytucjonalną formę samopomocy, bo z jednej strony zapewnia artystom finansowanie, z drugiej zaś archiwizuje ich twórczość dla kolejnych pokoleń. Działanie takich wychylonych w przyszłość instytucji, które można pomyśleć dzięki wystawie Awangardowe muzeum, ma więc odpowiadać na potrzeby tu i teraz.

Cykl rozmów, dyskusji i wykładów Muzeum Przyszłości ujmie w dyskursywną ramę tegoroczny program ms. Stworzy też płaszczyznę do interdyscyplinarnych dialogów na ważne dziś tematy, by móc zacząć budować pomost między obrazem muzeum z przeszłości a wizją muzeum przyszłości. W gronie teoretyczek i teoretyków, filozofek i filozofów, ekonomistek i ekonomistów, artystek i artystów i w końcu muzealniczek i muzealników, postaramy się pomyśleć, jakiego muzeum będziemy potrzebować za dekadę.

Całoroczna dyskusja toczyć się będzie na temat futurologicznych wizji przyszłości, ekonomii, świata wirtualnego, troski, zdrowia psychicznego, dostępności, uczestnictwa oraz ekonomii i ekologii uwagi. Tą drogą będziemy się zbliżać do możliwych wersji awangardowego muzeum przyszłości.