Prototypowanie idei: symulator „Nawigator” i psychoanaliza [rozmowy i wywiady]

Udostępnij:
tytuł: Prototypowanie idei: symulator „Nawigator” i psychoanaliza - dyskusja
autor: Ewa Drygalska, Paweł Mościcki, Kuba Mikurda
rodzaj wydarzenia: Dyskusja
miejsce wydarzenia: ms², Ogrodowa 19, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 01.10.2019
czas emisji: 1:57:11
produkcja:
adnotacja:

Opis

Pretekstem do spotkania była zmyślona (?) historia prototypu symulatora o nazwie "Navigator", który (według notatek pozostawionych przez El Lissitzky`ego - architekta i projektanta związanego z rosyjskimi suprematystami) miałby powstać na bazie projektu radzieckiego awangardowego reżysera Siergieja Eisensteina. Urządzenie miało kreować wirtualne doświadczenie spaceru po niecodziennym domu - konstrukcji architektonicznej opartej na modelu umysłu Zygmunta Freuda. O ile u progu XX wieku technologia nie pozwalała na zbudowanie dostatecznie immersyjnej rzeczywistości wirtualnej, aby móc zrealizować pomysł Eisensteina, dzisiaj taka reprezentacja sławnej teorii podświadomości, świadomości i nadświadomości Freuda mogłaby się wreszcie ucieleśnić. Czy jednak złożoność myśli psychoanalitycznej pozwala na przełożenie jej na projekt inżynierski? Czy awangarda stworzyła język, który pozwala na zaprojektowanie, nadanie formy tak abstrakcyjnym ideom jak Freudowska teoria umysłu?

Paweł Mościcki - filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek redakcji kwartalnika „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015), Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego (2016), Migawki z tradycji uciśnionych (2017), Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości (2017), Lekcje futbolu (2019).

Kuba Mikurda – dziennikarz, filmoznawca, psycholog, filozof. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie obronił doktorat. Wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi.  Autor książki „Nie-całość”, współredaktor i redaktor książek, m.in. „Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-lianga” (z Pauliną Kwiatkowską), „Kino wykolejone. Rozmowy z Guyem Maddinem” (z Michałem Oleszczykiem), „Trzynasty miesiąc. Kino braci Quay” (z Adrianą Prodeus), „Dzieje grzechu. Surrealizm w kinie polskim” (z Kamilą Wielebską), „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama”. „Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka” to jego debiut filmowy.

Prowadzenie spotkania:

Ewa Drygalska - historyczka filmu, absolwentka Interdiciplinary Ph.D Program Society-Environment-Technology na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracowała dla Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Fryderyka Chopina. Wykłada w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się nowymi mediami i wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych do instytucji publicznych.

„Prototypowanie” to mini-cykl spotkań poświęconych konceptowi prototypu. Prototypy zazwyczaj projektuje i buduje się w celu zademonstrowania możliwości finalnego produktu. Jako modeli przygotowawczych pod kreację dzieła sztuki używali ich współcześni i awangardowi twórcy. Nie musi on jednak być jedynie obiektem materialnym, urządzeniem lub oprogramowaniem. Może przejawiać się również jako znacznik procesu myślowego, jako formuła testowania określonych idei, strategii i pomysłów, dynamiczna reprezentacja abstrakcyjnych modeli.

Jaką rolę odgrywa prototypowanie w architekturze? Jak możemy testować przestrzenie, strategie społeczne, formy wielofunkcyjne i różnorodne konfiguracje lokalnej społeczności? Jak teoria może łączyć się z praktyką i materializować w postaci złożonych technologicznie urządzeń? Wreszcie, czy można opracować prototypy przyszłości? Zapraszamy na spotkania z badaczami, praktykami teoretykami z różnych dziedzin, aby móc porozmawiać o roli prototypów również poza kontekstem sztuki.