Muzeum Przyszłości 04: Perspektywy

Udostępnij:
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
tytuł: Muzeum Przyszłości 04: Perspektywy
czas emisji: 01:52:30
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok: 12.07.2021

Opis

Podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu Muzeum Przyszłości swoimi doświadczeniami podzieliły się osoby zarządzające instytucjami: Marcin Szeląg i Jarosław Suchan, a także badacze: Katarzyna Jagodzińska i Jerzy Kociatkiewicz. Dyskusję poprowadzi Bogna Świątkowska.

Prowadzenie instytucji jest holistycznym procesem, obejmującym kwestie merytoryczne, organizacyjno-zarządcze, ale też konieczność funkcjonowania w konkretnej strukturze – społecznej, organizacyjnej, ekonomicznej. Z praktykami i teoretykami porozmawiamy o przyszłych wyzwaniach, celach i strategiach muzeów.

W jakim stopniu na charakter i funkcjonowanie muzeum wpływa system jego organizacji i finansowania? Jak muzeum swoją polityką programowo-zarządczą może, czy raczej musi, odpowiedzieć na zagrożenia takie jak katastrofa klimatyczna, pandemia czy kryzys demokracji? Czy czeka nas zmiana muzealnego paradygmatu?

Uczestniczki i uczestnicy dyskusji:

Katarzyna Jagodzińska jest adiunktem w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (2005–2020). Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na UJ, doktoryzowała się z muzeologii. Autorka czterech książek o muzeach, w tym Museums and Centers of Contemporary Art in Central Europe (Routledge, 2020). Aktualnie pracuje nad książką zatytułowaną Partycypacja i post-muzeum i rozwija Atlas muzealnej partycypacji https://muzeumpartycypacyjne.pl/ (uruchomiony w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020).Współtworzy Muzeum Zabawek w Krakowie. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2020–2023. Członkini ICOM i AICA.

Jerzy Kociatkiewicz jest profesorem zarządzania w Institut Mines-Télécom Business School we Francji. Wcześniej pracował na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polsce. Naukowo zajmuje się badaniem przestrzeni organizacji, procesami nadawania sensu i narracyjną podbudową rzeczywistości organizacyjnych. Wyniki prowadzonych wraz z Elizabeth Carnegie badania muzeów historii współczesnej publikował w pismach takich jak Annals of Tourism Research i Journal of Sustainable Tourism, a napisana razem z Zygmuntem Baumanem, Ireną Bauman i Moniką Kosterą książka Zarządzanie w płynnej nowoczesności ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana.

Jarosław Suchan jest historykiem sztuki, krytykiem i kuratorem. Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Zajmuje się awangardą, modernizmem i krytyką instytucjonalną. W ostatnich latach przygotowywał monograficzne wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, pokazywane w najważniejszych europejskich muzeach. Jego wystawy dzieł sztuki polskiej i międzynarodowej prezentowane były w Centre Georges Pompidou w Paryżu, Museo Reina Sofia w Madrycie, Serralves Museum w Porto, Gemeentemuseum w Hadze, Moderna Museet w Malmö, Kunsthaus w Grazu, galerii Zachęta w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest autorem licznych tekstów o sztuce nowoczesnej i współczesnej, redaktorem i współredaktorem książek o Władysławie Strzemińskim, Tadeuszu Kantorze, Jerzym Grotowskim i awangardzie polsko-żydowskiej.

Marcin Szeląg jest historykiem sztuki, muzeologiem i adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jarocinie. W latach 2005–2015 kierował Działem Edukacji Muzealnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach późniejszych był kuratorem wystawy głównej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz wicedyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (2015–2017). Zajmuje się współczesną problematyką muzealną (wystawiennictwo i kolekcjonerstwo) oraz teorią i praktyką edukacji muzealnej. Jest współzałożycielem i animatorem Forum Edukatorów Muzealnych (2006). Był stażystą programu Akademia Zarządzania Muzeum (2011), beneficjentem American Alliance of Museums International Fellowship Grant (Baltimore 2013), ICOM International Training Centre for Museum Studies (Pekin 2013) oraz laureatem nagród, stypendiów i wyróżnień za działalność w obszarze muzealnictwa i edukacji muzealnej. Redaktor i autor książek oraz artykułów naukowych z dziedziny kolekcjonerstwa sztuki, nowej muzeologii i edukacji kulturowej, a także opracowań i ekspertyz z zakresu muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego.

Spotkanie tłumaczone na polski język migowy.

* Dyskursywny cykl Muzeum Przyszłości towarzyszy wystawie Awangardowe muzeum, którą będziecie mogli oglądać jesienią w ms1.


MUZEUM PRZYSZŁOŚCI

Okrągłe rocznice zwykle skłaniają do refleksji - my jednak wybiegamy w przyszłość. 90-lecie przekazania muzeum Międzynarodowej Kolekcji Sztuki przez grupę a.r., które obchodzimy w tym roku, traktujemy jako punkt wyjścia do rozmów, dyskusji i spekulacji o tym, czym będzie nasza instytucja za 10 lat, w swoje stulecie.

Osią tych rozważań jest Awangardowe muzeum – planowana na jesień 2021 wystawa, będąca efektem naszych wieloletnich badań. Ekspozycja, mimo że osadzona w kontekście historycznym, podejmie zaskakująco aktualne wątki. Pokaże bowiem awangardowe myślenie o instytucjach jako o przestrzeniach eksperymentu, rozwoju sztuki czy produkcji wiedzy. Pozwoli zobaczyć w muzeum inicjatywę społeczną, której celem jest projektowanie możliwych scenariuszy przyszłości. Lub - bardziej doraźnie - instytucjonalną formę samopomocy, bo z jednej strony zapewnia artystom finansowanie, z drugiej zaś archiwizuje ich twórczość dla kolejnych pokoleń. Działanie takich wychylonych w przyszłość instytucji, które można pomyśleć dzięki wystawie Awangardowe muzeum, ma więc odpowiadać na potrzeby tu i teraz.

Cykl rozmów, dyskusji i wykładów Muzeum Przyszłości ujmie w dyskursywną ramę tegoroczny program ms. Stworzy też płaszczyznę do interdyscyplinarnych dialogów na ważne dziś tematy, by móc zacząć budować pomost między obrazem muzeum z przeszłości a wizją muzeum przyszłości. W gronie teoretyczek i teoretyków, filozofek i filozofów, ekonomistek i ekonomistów, artystek i artystów i w końcu muzealniczek i muzealników, postaramy się pomyśleć, jakiego muzeum będziemy potrzebować za dekadę.

Całoroczna dyskusja toczyć się będzie na temat futurologicznych wizji przyszłości, ekonomii, świata wirtualnego, troski, zdrowia psychicznego, dostępności, uczestnictwa oraz ekonomii i ekologii uwagi. Tą drogą będziemy się zbliżać do możliwych wersji awangardowego muzeum przyszłości.