Z naszej kolekcji: artystka Carolina Caycedo o pracy Wielka Kobieta, 2017 [rozmowy i wywiady]

Udostępnij:
autor: Realizacja: Karolina Drożdż, Rita Zielińska
tytuł: Z naszej kolekcji: artystka Carolina Caycedo o pracy Wielka Kobieta, 2017 / Our collection: Artist Carolina Caycedo on Big Woman, 2017
czas emisji: 00:01:34
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok: 2019

Opis

Carolina Caycedo (1978, Londyn) jest kolumbijską artystką, mieszkającą w Los Angeles. Uczestniczy w ruchach oporu terytorialnego, gospodarki solidarnej i mieszkalnictwa rozumianego jako prawo człowieka. Praktyka artystyczna Caroliny ma dla niej wymiar wspólnotowy,  a performensy, rysunki, fotografie i filmy wideo są nie tylko efektem końcowym, ale raczej częścią procesu badań i działania artystki.

Jej prace przyczyniają się do budowania środowiskowej pamięci historycznej jako podstawowego elementu nie-powtarzalności przemocy wobec podmiotów ludzkich i nieludzkich oraz generują debatę na temat przyszłości w odniesieniu do dóbr wspólnych, sprawiedliwości ekologicznej, sprawiedliwej transformacji energetycznej i różnorodności kulturowej.

Wielka kobieta (Mujer Grande) (2017) stanowi manifestację kobiecej boskości i odnosi się zarówno do inkaskiej Pacha Mamy, Matki Ziemi, jak i Wielkiej Kobry albo Wielkiego Węża z amazońskich wyobrażeń. Sieć jest ręcznie wykonana i pomalowana. Zawiera tradycyjną maskę z regionu Putumayo (południowa Kolumbia, Amazonia), wyobrażającą gwiżdżącą kobietę. Maski używa się podczas Święta Przebaczenia zwanego też Karnawałem Wielkiego Dnia: rytuału pojednania wykonywanego wspólnie z sąsiadami poprzez akty wdzięczności wobec Matki Ziemi. Obiekt został podarowany artystce przez członka rodziny i był przez wiele lat w jej posiadaniu, aż stał się częścią dzieła sztuki.


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła