Joseph Beuys

Joseph Beuys

1921 - 1986

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.

W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami, aby stały się bardziej czytelne i zrozumiałe. W latach 60-tych współtworzył międzynarodowy ruch FLUXUS, podejmując szereg akcji z pogranicza różnych dziedzin artystycznych. Razem z Heinrichem Böllem napisał Manifest Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu Twórczości i Badań Interdyscyplinarnych - FIU (1972). Prowadził również wykłady, akcje artystyczne, happeningi, założył Partię Zielonych, działał na Documenta w Kassel. Beuys zakładał, że społeczeństwo może się zmieniać poprzez sztukę w powolnym procesie ewolucji, prowadzącym do zniesienia barier politycznych i narodowych, zaniechania wojen, poszanowania natury.

Joseph Beuys
Joseph Beuys, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła