Udostępnij:
Datowanie: 1970
Technika: kolaż, druk gazetowy, maszynopisanie
Materiały: letraset, papier
Rozmiar:z passe-partout: wys. 42 cm, szer. 28 cm; bez passe-partout: wys. 21,5 cm, szer. 21 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.12.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/853
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bogusław Michnik

Urodził się w Wieleniu k. Łeby. Artysta zajmujący się poezją konkretną, fotografik, animator wydarzeń kulturalnych. Jako poeta zadebiutował w 1965 drukując wiersze na łamach „Odry” oraz w miesięczniku „Nasz Klub”. W tym czasie kończył naukę w Liceum Pedagogicznym w Kłodzku, by po maturze podjąć pracę w Powiatowym Ośrodku Kultury. Związał się z grupą poetycką, która organizowała od 1961 Kłodzkie Wiosny Poetyckie. Autor tomików „Siedząc tak w głębi” (1967), „Wiersze” (1972), „Dziesięć wierszy” (1977), „Teksty. Poezja konkretna” (1977), „Wiersze ostatnie o matce” (1981), „Epizod” (1986). Wiersze drukował...