Bob Cobbing

Zapis wizualny

Udostępnij:
Datowanie: 1976
Technika: druk
Materiały: karton, farba graficzna
Rozmiar:wys. 21,5 cm, szer. 29,5 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 18.12.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1179
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Codex Subpartum 2.0 [2021-12-18-2022-02-06]
Prototypy 2: Codex subpartum [2019-04-12-2019-06-08]

Bob Cobbing

Brytyjski artysta, przedstawiciel poezji konkretnej oraz twórca łączący sztuki audiowizualne i performans. Należał do starszego pokolenia poetów ruchu British Poetry Revival. Początkowo zamierzał zostać kolejno księgowym i nauczycielem. Swoją artystyczną podróż z performansem rozpoczął w 1951 roku w Hendon Experimental Art Club oraz dzięki magazynowi „And”. W 1963 roku wydał swoją pierwszą książkę "ABC in Sound", która łączyła techniki wizualne i słuchowe, była w niej również poezja konkretna i analiza artystycznych możliwości audiowizualnych brytyjskiego alfabetu. W późniejszym czasie otworzył lokal "Better Books", który...