Jiří Kolář

Tajemnicze morze [Tajuplne moře]

Udostępnij:
Datowanie: 1965
Technika: kolaż
Materiały: tektura, papier
Rozmiar:z ramą: wys. 122,5 cm, szer. 93,1 cm; głęb. 4 cm; bez ramy: wys. 99,5 cm, szer. 70,3 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1968
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/240

Opis dzieła

Zaangażowany w poezję, dramatopisarstwo i sztuki wizualne Jiří Kolář należy do czołowych czeskich twórców XX w. Choć pierwsze kolaże zaprezentował już w roku 1937, bardziej zaangażował się w sztukę w latach 60. XX w. Tworząc obrazy i kompozycje z różnorodnych materiałów i tworzyw (nierzadko za pomocą własnych, oryginalnych technik), artysta uważał, że nadal porusza się w polu poezji. Więziony w latach 50. XX w. i objęty zakazem wystawiania, Kolář obecny był na czechosłowackiej scenie zaledwie przez krótki czas w drugiej połowie lat 60. XX w. Po klęsce Praskiej Wiosny jego twórczość ponownie wróciła na indeks, a sam artysta wyemigrował do Paryża w roku 1979. Tajemnicze morze to powstały z fragmentów map geometryczny kolaż z 1965 r. W centrum kompozycji widnieje błękitne koło – oto morze o niespotykanym w naturze regularnym kształcie, które zdaje się należeć do nierealnego porządku wyimaginowanych kontynentów. To utopia, a zatem miejsce, które, jeśli wrócić do greckiego źródłosłowu, zarówno nie istnieje (outopos), jak i jest obietnicą innej, lepszej rzeczywistości (eutopia).

Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 384).

Jiří Kolář

Był poetą i pisarzem, obok kolażu opracował różne odmiany asamblażu, nazywając je m.in. chiasmage (oklejenie fragmentami pociętego tekstu podłoża i przedmiotów, jak w przypadku opisanego dzieła) oraz crumplage (użycie zmiętych wcześniej zdjęć i tekstów). Opisał je w podręczniku Slovník metod ( Praga 1999). Pierwsze kolaże tworzył już w latach 30., zaś powrócił do tej techniki w latach 60., by badać zależność między językiem i obrazem a także stworzyć narzędzie artystycznego oporu wobec zniewolenia narzucanego przez totalitarny reżim. Anna Saciuk-Gąsowska

Inne dzieła tego artysty / artystki