Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2022

Lada Nakonechna, Merge Visible, 2015-2017

W 2022 roku zbiory Muzeum Sztuki wzbogaciły prace, których zakup wynika z wieloletnich projektów badawczych lub uzupełniania braków w reprezentacji kluczowych dla historii sztuki zbiorów prac.
Obrazy Stanisława i Margarete Kubickich dołączyły do pozyskanych w zeszłym roku prac Stanisława Kubickiego i poszerzyły zbiory dzieł tej polsko-niemieckiej pary artystów. W grupie pozyskanych prac jest również szereg dzieł niezależnych artystów przełomu lat 80. i 90.: wielkoformatowa praca na papierze Pawła Kowalewskiego, oraz po dwa rysunki Pawła Jarodzkiego i Pawła „Paulusa” Mazura. Uzupełniają bogate zbiory prac artystów Gruppy oraz zakupione w zeszłym roku dzieła artystów z kręgu gdańskiego Totartu: Yo Als Jetzt i Ziemia Mindel Würm. Do kolekcji włączono również dwie prace Katarzyny Górnej. Szereg zakupionych prac związanych jest z prezentowanymi w 2022 roku w Muzeum Sztuki wystawami. W ramach projektu „Ziemia znów jest płaska” pokazywano obiekty Michaela Stevensona, Kameeli Janan Rasheed, Cian Dayrita i Diany Lelonek. Na wystawie „Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji” natomiast wystawiony został jeden z rysunków Jarodzkiego. Wzbogaciły się również zbiory międzynarodowej sztuki współczesnej. W tej grupie są prace Jumany Manny oraz Anny Daučikovej. Natomiast film Igora i Svetlany Kopystianskich dopełnia zbiór prac, które artyści przekazali w ostatnich latach do kolekcji instytucji. Kontynuowane są również zakupy prac artystów ukraińskich. W 2022 w kolekcji znalazła się seria prac Lady Nakonechnej. Wśród pozyskanych obiektów znalazł się również zbiór archiwów jednego z twórców Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia - Eugeniusza Rudnika. To kolejny etap wieloletniego programu działań poświęconego temu ośrodkowi.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju kolekcji i dzieł zakupionych w poprzednich edycjach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej"

Szczegóły dotyczące dofinansowania XI edycji Rozwoju „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi .


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego "Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej”.  „Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI"


Dofinansowano przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.