Wystawy na antresoli. Z inwentarza nieodnalezionych

Udostępnij:
tytuł: Wystawy na antresoli. Z inwentarza nieodnalezionych
autor: Fot. Maciej Cholewiński
rodzaj wydarzenia: Dokumentacja wystawy
termin wydarzenia: 15.11.2023-05.01.2024
miejsce wydarzenia: ms1 (ul. Gdańska 43)
kurator: Marcin Stasiewicz, Maciej Cholewiński; współpraca merytoryczna i aranżacja: Marta Pierzchała i Marta Skłodowska

Opis

Zniszczenia wojenne nie ominęły Muzeum Sztuki w Łodzi, które wówczas nazywało się Muzeum Miejskie Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. W jego zbiorach znajdowało się wiele wartościowych dzieł i eksponatów z Międzynarodową Kolekcją Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r." na czele.  

Cenne prace były zagrożone dwojako: raz, że przedstawiały wymierną wartość materialną i mogły zostać rozkradzione, dwa – określone zostały przez okupantów jako "zdegenerowane", niesłuszne ideologiczne i w związku z tym przeznaczone do zniszczenia. Niebezpieczeństwem było też przejście przez miasto wojennego frontu w 1945 roku, nastanie nowej władzy, okres zamętu i chaosu. Część dzieł i eksponatów wywieziono, część znalazła się u różnych osób, inne zalegały w magazynach zdane na łaskę i niełaskę zarządzających nimi ludzi i instytucji.

Dyrektor Minich zastał w 1945 roku siedzibę Muzeum pustą i zniszczoną, ale już niespełna po trzech latach udało mu się różnymi sposobami kolekcję odtworzyć, prace odnaleźć, odrestaurować i w 1948 roku pokazać w nowym gmachu położonym przy ul. Więckowskiego 36, w której znajdują się do dziś.

Wystawa na antresoli pokazuje dokumenty i fotografie – ślady obecności i znikania dzieł z kolekcji.  Zaprezentowane są zdjęcia eksponatów, odbitki i kilka zachowanych zdjęć przedwojennych, negatywy szklane z wizerunkami dzieł utraconych, pochodzące z okresu międzywojennego. Są również skany z przedwojennych inwentarzy z zapisami dotyczącymi prac zaginionych oraz dokumenty związane z ich powojennymi losami (wykazy dzieł utraconych, skany dokumentów i wycinki prasowe dotyczące starań o odzyskanie dzieł).

Pokazany jest również inwentarz obiektów „małowartościowych", jako nawiązanie do wojennych losów Muzeum Sztuki jako magazynu dla zrabowanych obiektów sztuki.

Elementy powiązane - obiekty
1 2 3 4
Elementy powiązane - dzieła