Wystawy na antresoli. Archiwum Andrzeja Partuma

Udostępnij:
tytuł: Wystawy na antresoli. Archiwum Andrzeja Partuma
autor: Fot. Maciej Cholewiński
rodzaj wydarzenia: Dokumentacja wystawy
termin wydarzenia: 11.10-31.12.2022
miejsce wydarzenia: ms1 (ul. Więckowskiego 36)
kurator: Marta Pierzchała, Aneta Błaszczyk-Smolec

Opis

Wystawa na antresoli jest pierwszym przekrojowym pokazem materiałów zebranych przez Andrzeja Partuma w prywatnym archiwum od czasu wystaw organizowanych przez samego artystę w latach 70. XX w. Ekspozycje miały miejsce  w domu przy ulicy Poznańskiej 38 w Warszawie w ramach założonego przez Partuma „Biura poezji". Dzięki prowadzonej z artystami ze świata korespondencji i wymianie dzieł w ramach tzw. sztuki poczty, czyli działalności korzystającej z poczty jako niezależnego kanału sztuki, w 1974 roku na ścianach prywatnego pokoju na poddaszu można było zobaczyć przegląd sztuki konceptualnej z pracami jej czołowych przedstawicieli: Robina Croziera (Wielka Brytania), Roberta Filliou (Francja), Klausa Groha (RFN).

W „Biurze poezji" eksperymentował z dźwiękiem i bryłkami lodu Krzysztof Zarębski, który w ramach indywidualnego pokazu w mieszkaniu-galerii przygotował m.in. instalację pt. „Zamrożenie dźwięku", polegającą dosłowne na zamrożeniu fragmentu taśmy magnetofonowej z wcześniejszym nagraniem. W teczce artysty zachowały się zdjęcia z ekspozycji z 1974 roku z autorskimi dopiskami.  

Horst Hahn na 15 dni przed wernisażem swojej wystawy przesyłał codziennie jedną przerobioną pocztówkę na adres skrzynki pocztowej Partuma,  P.O.BOX 126. Seria miała uzupełnić warszawski pokaz o roboczym tytule „Köln grüßt Warschau" w 1976 roku.

W 1977 roku „Biuro poezji" przygotowało Program Kongresu Tekstu Wizualnego. Jednodniowa impreza miała charakter międzynarodowy. Na zaproszenie Partuma odpowiedzieli przedstawiciele m.in. polskiej, czechosłowackiej i węgierskiej neoawangardy. W wynajętej przestrzeni Galerii Remont w Warszawie spotkali się m.in. Jiri Valoch, J.H. Kocman, Jan Wojnar, Tót Endre, Tóth Gabor, Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski oraz przedstawiciele Warsztatu Formy Filmowej.

W latach 70. obok działalności wystawienniczej Partum pisał programy artystyczne, które dystrybuował za pośrednictwem poczty. W archiwum zachowały się powielone w kilkudziesięciu egzemplarzach manifesty m.in. „Krytykosystem Sztuki" (1972), „Zasady sztuki monodycznej" (1972), czy „Manifest Sztuki Bezczelnej" (1977), który finalnie został opublikowany w języku angielskim przez CAYC (Centro de Arte y Comunicación – założone w 1968 roku z inicjatywy Jorga Glusberga).

Największe kontrowersje budziły jednak hasła rozsyłane przez Andrzeja Partuma na kartkach pocztowych m.in. „ta karta jest miejscem twojego zapomnienia", „niezrozumienie sztuki daje szansę kolejnej wypowiedzi twórcy" czy „jesteś ignorantem kultury i sztuki". W archiwum Partum kolekcjonował odpowiedzi adwersarzy. Przedruki korespondencji tak artystycznej jaki i urzędowej Partum wykorzystywał w katalogach i monograficznych opracowaniach swojej twórczości.

W 2020 roku Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało w ramach grantu Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonego na rozwoju kolekcji sztuki XX i XXI Archiwum Andrzeja Partuma. Fizycznie archiwum składa się z 448 ręcznie opisanych teczek i w takiej formie stanowią edycję unikatową, wpisaną na inwentarz Biblioteki Muzeum Sztuki.

Prezentacja materiałów archiwalnych dostępna jest codziennie (antresola nad biblioteką w ms1), z wyjątkiem poniedziałków i weekendów, w godz. 9.00-16.00 i w czwartki w godz. 9.00-18.00.
Wstęp 1 zł. Do obejrzenia prezentacji upoważnia także bilet na wystawę czasową w ms1.


Na ekspozycji wykorzystano materiały z następujących teczek z Archiwum Andrzeja Partuma: Henryk Stażewski, Warszawa (t. 127), Korespondencja Biura poezji 1971/72/73/ krajowa i prywatna (t. 456), Druki Biura poezji (t. 268), Krytykosystem Sztuki 1972 (t. 382), Jacek Kryszkowski, Warszawa (t. 307), Galeria El – Laboratorium Sztuki. Czas po Gerardzie Kwiatkowskim (t. 326), Józef Robakowski, Łódź (t. 134), Dick Higgins, USA (t. 443), Moja Akcja – Działanie – Jesteś Ignorantem Kultury i Sztuki. Odpisy Adwersarzy 1974 (t. 432), Wstęp do nierysunków (t. 438), Fotografie oryginalnych prac znajdujących się w archiwum BP (t. 139), Kader Lagtaa, Maroko (t. 13), Krzysztof Zarębski (t. 108), Robin Crozier, England (t. 247-248), Klaus Groh, RFN (t. 25, t. 211), Horst Hahn, RFN (t. 187, t. 229), Zaproszenia na ogólnopolskie wydarzenia artystycznonaukowe i indywidualne: imienne oraz dla Biura poezji (t. 271), Zbigniew Warpechowski, Łódź (t.33), Jiri Valoch, ÇSSR (t. 242), J.H. Kocman (t. 233), Jan Wojnar, ÇSSR (t. 70), Tóth Gábor, Hungary - propozycja do wystawy zbiorowej, 1976 (t. 96), Cayc, Argentina (Manifesto of Insolent Art) (t. 339), Artpool‘ s Periodical Space c/o G. Galantai, Hungary (t. 249), Niels Lomholt, Denmark (t. 141), Korespondencja zagraniczna. Zaproszenia, stan wojenny 1982 -1983 (t. 329), Ewa Partum: Dokumentacja Galerii Adres (t. 450), Iwona Lemke (t. 314), Anna Banana, USA – Encyclopedia Bananica (t. 28), Maria Waśko (t. 383), Cavellini, Guglielmo Achille, Italia (t. 413), David Zack (Canada Art Writers) (t. 367),  Vittore Baroni, Italia (t. 425), Jerzy Truszkowski, Warszawa, Lublin, 1984 (t. 325), Łódź Kaliska, Łódź (t. 113).

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła