Paul Signac

Paul Signac

1863 - 1935

Uważany jest za czołowego przedstawiciela neoimpresjonizmu. Nowym sposobem malowania i teorią koloru zainteresował się na początku lat 80. XIX wieku dzięki Georgesowi Seuratowi. W przeciwieństwie do impresjonistów, z którymi początkowo sympatyzował, tworzył swoje prace całkowicie w pracowni, czasem w oparciu o liczne szkice z podróży. Sztuka była dla niego kwestią intelektu i odpowiedniej techniki, nie talentu. Ważną część jego działalności stanowiła praca teoretyczna – opublikował m.in. książkę od Eugéne Delacroix do neoimpiresjonizmu, w której wyłożył podstawy nowego kierunku.

Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [357]).


Dzieła