Stanisław Dróżdż

Stanisław Dróżdż

1939 - 29.03.2009

Twórca poezji konkretnej. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował w latach 1959-64. W 1964 roku zadebiutował jako poeta w piśmie ""Arka. Informator Klubu Młodzieży Artystycznej ZSP"", a w roku 1967 zaczął tworzyć pierwsze teksty konkretne. Swoje prace nazywał terminem "pojęciokształty". W 1979 roku opracował i opublikował książkę "Poezja konkretna. Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-77". W 2001 roku został laureatem nagrody Fundacji Nowosielskich za "twórcze i wizjonerskie połączenie dwóch duchowych dziedzin: sztuki i poezji". W 2003 roku reprezentował Polskę na 50. Biennale Sztuki w Wenecji.

(Cytat za: Na zachętę do Muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuki pięknych, Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2013, str. 76).

 

Dzieła