Elżbieta Jabłońska

Elżbieta Jabłońska

1970

Elżbieta Jabłońska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Rysunku. Mieszka w Bydgoszczy. W swojej twórczości podejmuje głównie kwestie sfeminizowanej pracy opiekuńczej, usługowej i niewidocznej ekonomii gospodarstwa domowego. Pracuje z różnymi przejawami wykluczenia społecznego i marginalizowanymi, nieformalnymi formami wytwarzania wartości.


Elżbieta Jabłońska
Elżbieta Jabłońska, fot. Marcin Stępień, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła