Max Ernst

Max Ernst

1891 - 1976

Już w drugiej dekadzie XX wieku był jednym z organizatorów kolońskiego ruchu dada. W 1922 roku wyjechał do Paryża, gdzie poznał m.in. André Bretona i przyłączył się do surrealizmu. Należał do najważniejszych przedstawicieli tego ruchu. Konsekwentnie rozwijał eksperymenty z zastosowaniem automatyzmu psychicznego do technik plastycznych. W okresie II wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracował m.in. z Marcelem Duchampem i na krótko związał się ze słynną kolekcjonerką Peggy Guggenheim. Odegrał istotną rolę we wprowadzeniu sztuki nowoczesnej w Stanach Zjednoczonych.

Paulina Kurc-Maj