Ian Hamilton Finlay

Ian Hamilton Finlay

28.10.1925 - 27.03.2006

Był przede wszystkim poetą i pisarzem, w nurt poezji wizualnej włączył się na początku lat 60. XX w., kilka lat po pierwszych wystąpieniach artystów eksplorujących to zagadnienie (Eugen Gomringer, Öyvind Fahlström, brazylijska grupa Noigandres). Jego twórczość przekroczyła ramy gatunku – wykonywał zarówno napisy na papierze, w książkach i drukach ulotnych, jak inskrypcje w kamieniu i drewnie, instalacje i duże rzeźby plenerowe. umieszczał na nich sentencje zaczerpnięte z poezji klasycznej (zwłaszcza Wergiliusza) i własne, pełne złożonych znaczeniowo odniesień, często tematycznie powiązane z morzem i rybołówstwem. Sięgał również po motywy dotyczące etyki i polityki, rozważając kwestie rewolucji i demokracji oraz ich związków z terrorem i dyktaturą.

Anna Saciuk-Gąsowska