Kazimierz Podsadecki

Kazimierz Podsadecki

1904 - 1970
Kazimierz Podsadecki należy do przedstawicieli młodszego pokolenia nurtu radykalnej konstruktywistycznej awangardy okresu międzywojennego w Polsce. Studiował na Wydziale Sztuk Zdobniczych Szkoły Przemysłowej w Krakowie. Po początkowej inspiracji futuryzmem zaczął tworzyć prace abstrakcyjne. Wystawiał wraz grupą Praesens. W swojej twórczości często wybiegał poza standardowe zainteresowania plastyki, obecnie zaś znany jest przede wszystkim jako twórca wypowiadający się poprzez fotografię i tworzący projekty graficzne. W latach 20. XX wieku związał się z czasopismem „Zwrotnica”, dla którego projektował m.in. okładki. Od 1928 roku współpracował z koncernem „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, a jego układy typograficzne i fotomontaże publikowane były w „Światowidzie” i w „Na szerokim świecie”. Przyczynił się tym samym do popularyzacji estetyki awangardowej. Odegrał również rolę jako propagator awangardowej fotografii i filmu. W 1931 roku wraz z Januszem Marią Brzeskim zorganizował w Krakowie Pierwszą wystawę fotografii modernistycznej. Rok później założył zaś Studio Polskiej Awangardy Filmowej (SPAF) w Krakowie. Uważany za jednego z najważniejszych twórców awangardowej fotografii i fotomontażu w Polsce.

 

Dzieła