Kazimierz Podsadecki

Projekt czasopisma, które nazwałem TELESKOP

Udostępnij:
Datowanie: 1933
Technika: rysunek, kolaż, fotomontaż, malarstwo
Materiały: papier, ołówek, kredka, farba
Rozmiar:wys. 31 cm, szer. 23,5 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 20.06.1977
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/672/1-14

Opis dzieła

Od końca lat 20. XX w. Kazimierz Podsadecki współpracował z koncernem prasy popularnej Ilustrowany Kurier Codzienny, przygotowując fotomontaże na potrzeby publikowanych przez krakowskie wydawnictwo magazynów, takich jak Światowid, czy Na szerokim świecie. Teleskop to własny projekt periodyku z 1933 r., zrealizowany równolegle z jednym z najbardziej znanych cyklów A to projekt mój tygodnika ilustrowanego. Plansze do Teleskopu, zawierające autorskie kolaże fotograficzne (wykonane ulubioną wówczas techniką Podsadeckiego), dają wyjątkową możliwość bliższego przyjrzenia się sposobowi, w jaki, wyrosły z awangardowych tradycji, artysta kształtuje relację pomiędzy obrazem a tekstem, zaświadczając zarazem o niejednoznacznej fascynacji autora kulturą masową. Współczesna ikonosfera, w ujęciu Podsadeckiego, to tyleż groźny, co wizualnie atrakcyjny magazyn form i tematów.

Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 694).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Kazimierz Podsadecki

Kazimierz Podsadecki należy do przedstawicieli młodszego pokolenia nurtu radykalnej konstruktywistycznej awangardy okresu międzywojennego w Polsce. Studiował na Wydziale Sztuk Zdobniczych Szkoły Przemysłowej w Krakowie. Po początkowej inspiracji futuryzmem zaczął tworzyć prace abstrakcyjne. Wystawiał wraz grupą Praesens. W swojej twórczości często wybiegał poza standardowe zainteresowania plastyki, obecnie zaś znany jest przede wszystkim jako twórca wypowiadający się poprzez fotografię i tworzący projekty graficzne. W latach 20. XX wieku związał się z czasopismem „Zwrotnica”, dla którego projektował m.in. okładki. Od 1928 roku współpracował...