Bogusław Balicki

Bogusław Balicki

1937 - 2010
Balicki Bogusław (25 czerwca 1937, Czortków, 19 kwietnia 2010, Łódź). Plakacista. Absolwent łódzkiej PWSSP (1964). Profesor macierzystej uczelni, pedagog w WSHE w Łodzi. Jego plakaty wywodzą się z typograficznej szkoły łódzkiej, tradycji konstruktywistycznej wywodzącej się z doświadczeń Władysława Strzemińskiego. Przez 12 lat tworzył ze Stanisławem Łabęckim odnoszący liczne sukcesy zespół projektowy. m.cholewiński
Dzieła