Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo temperowe
Materiały: gips, drewno, tempera
Rozmiar:wys. 110 cm, szer. 95 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1969
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/755
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bogusław Balicki

Balicki Bogusław (25 czerwca 1937, Czortków, 19 kwietnia 2010, Łódź). Plakacista. Absolwent łódzkiej PWSSP (1964). Profesor macierzystej uczelni, pedagog w WSHE w Łodzi. Jego plakaty wywodzą się z typograficznej szkoły łódzkiej, tradycji konstruktywistycznej wywodzącej się z doświadczeń Władysława Strzemińskiego. Przez 12 lat tworzył ze Stanisławem Łabęckim odnoszący liczne sukcesy zespół projektowy. m.cholewiński