Krystian Jarnuszkiewicz

Krystian Jarnuszkiewicz

1930

Był rzeźbiarzem, twórcą medali i projektów pomnikowych oraz pedagogiem. W latach 1952–1956 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom zrobił                          w pracowni profesora Bogdana Michałowskiego. Następnie, w 1956 roku, rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczył się w pracowni rzeźby prowadzonej przez swojego starszego brata - prof. Jerzego Jarnuszkiewicza oraz w pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn prof. Oskara Hansena. Dyplom obronił w 1959 roku. Od 1977 roku pracował jako wykładowca na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w I Biennale Rzeźby w Metalu odbywającym się w Warszawie w 1968 roku. Powstała wówczas wykonana z metalu i pomalowana na kolor pomarańczowy rzeźba Totem, która stanęła na pasie zieleni pomiędzy jezdniami ulicy Kasprzaka. Razem z żoną Anną – malarką i scenografką – Krystian Jarnuszkiewicz brał udział w licznych konkursach na rzeźbę pomnikową. Wielu ich wspólnych projektów, często prekursorskich, nie zrealizowano. 

W swoich poszukiwaniach twórczych Krystian Jarnuszkiewicz zgłębiał zagadnienia transformacji               i przestrzeni. Badał potencjalności plastycznych materiałów oraz ekspresję przedmiotów znalezionych. Niewątpliwy wpływ miały na niego realizacje rzeźbiarskie brata – Jerzego pochodzące z przełomu lat 50. i 60. W tym okresie obaj skupili się na badaniu przestrzeni  i otoczenia jako komponentów dzieła rzeźbiarskiego. W połowie lat 60. Jerzy zaczął tworzyć prace z metalu wykorzystując żelazny złom i przedmioty znalezione. W rzeźbach Krystiana widoczne są inspiracje realizacjami brata.      

 

Dorota Stolarska-Kultys

Dzieła