Krystian Jarnuszkiewicz

Kompozycja druga

Udostępnij:
Datowanie: lata 60. XX w.
Technika: spawanie
Materiały: mosiądz, drewno
Rozmiar:wys. 83 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.1967
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/67
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Krystian Jarnuszkiewicz

Był rzeźbiarzem, twórcą medali i projektów pomnikowych oraz pedagogiem. W latach 1952–1956 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom zrobił                          w pracowni profesora Bogdana Michałowskiego. Następnie, w 1956 roku, rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczył się w pracowni rzeźby prowadzonej przez swojego starszego brata - prof. Jerzego Jarnuszkiewicza oraz w pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn prof. Oskara Hansena. Dyplom obronił w 1959 roku. Od 1977 roku pracował jako wykładowca na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii...