Szymon Syrkus

Szymon Syrkus

1893 - 1964
Absolwent architektury Politechniki Warszawskiej (1925), był czołowym propagatorem nowoczesnej funkcjonalnej i racjonalnej architektury w okresie międzywojennym w Polsce. W latach 20. współpracował z Blokiem (1925) i zainicjował powstanie Praesensu (grupa i kwartalnik, 1926). Był członkiem CIAM-u (Congrès International d’Architecture Moderne,1928–57). Współpracował też przy stworzeniu tzw. Karty Ateńskiej (1933), dokumentu ustanawiającego zasady nowoczesnej urbanistyki. W roku 1949 został profesorem wydziału architektury Politechniki Warszawskiej.

Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [345-346]).


Dzieła