Udostępnij:
Datowanie: 1965
Technika: drzeworyt
Materiały: bibuła, farba graficzna
Rozmiar:wys. 30 cm, szer. 22,9 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 15.03.1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1809
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945), Wrocław, 1971, s. 51-53, 449.

Szymon Syrkus

Absolwent architektury Politechniki Warszawskiej (1925), był czołowym propagatorem nowoczesnej funkcjonalnej i racjonalnej architektury w okresie międzywojennym w Polsce. W latach 20. współpracował z Blokiem (1925) i zainicjował powstanie Praesensu (grupa i kwartalnik, 1926). Był członkiem CIAM-u (Congrès International d’Architecture Moderne,1928–57). Współpracował też przy stworzeniu tzw. Karty Ateńskiej (1933), dokumentu ustanawiającego zasady nowoczesnej urbanistyki. W roku 1949 został profesorem wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi....